Brug for at tale med en skilsmisseadvokat i dag?

Tal med en advokat og få juridisk rådgivning inden for alle områder. Engangspris på kun 399,-

                   

Få afklaret din sag uden ventetid, og undgå dyre advokat regninger

Talmedadvokat.nu er et alternativ til den traditionelle måde, hvorpå man kan få ydet juridisk rådgivning. Modsat andre advokathuse, har vi sat prisen på forhånd til et fast beløb. Derfor vil man som klient aldrig blive overrasket over honoraret, og man betaler i stedet en engangspris på 399 kr.

Dernæst har vi sat os for at skabe en løsning, hvor man som klient aldrig oplever ventetid. Det gøres ved, at man booker en tid på forhånd, og der automatisk vil blive reserveret en tid i en af vores advokaters kalender. Har man akut brug for juridisk rådgivning, er det altså blot at vælge det tidspunkt, der passer en selv.

Ingen ventetid

Ingen ventetid

Book en tid og bliv ringet op uden ventetid.

Fuld tilfredshed

Fuld tilfredshed

Du modtager rådgivning til du er tilfreds.

Engangspris

Engangspris

Du betaler en engangspris på 399 for rådgivningen.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle områder.

ægtefællebidrag

Ægtefælle
bidraget

Ved en skilsmisse kan der være en chance for, at din eks-ægtefælle yder dig økonomisk støtte i form af et månedligt bidrag efter separationen. Dette kaldes ægtefællebidrag og kan blive aktuelt, hvis der er en betydelig indkomstforskel mellem dig og din tidligere ægtefælle. En advokat med speciale i skilsmisser kan rådgive dig i ægtefællebidraget og hjælpe dig med at
forstå dine muligheder.

Forældre
myndigheden

Når I vælger at gå fra hinanden, skal I træffe en beslutning om, hvor jeres børn skal have deres hjem. Hvis den ene af jer har eneforældremyndigheden, er det op til denne person at afgøre det. Hvis I derimod har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om, hvorvidt børnene skal bo fast hos én af jer, eller om I skal have en delt bopælsordning. Dette kan være et meget følelsesladet område, hvor der er brug for rådgivning fra en advokat med speciale i skilsmisser og forældremyndighedens
retsmæssige aspekter.

skilsmissepapirer

Skilsmisse
papirerne

Hvis du og din partner beslutter jer for at gå fra hinanden, kan I enten vælge at blive skilt straks eller begynde med en separation. Uanset hvilken løsning I vælger, er det vigtigt at kende de relevante papirer og formularer, som I skal bruge i jeres specifikke situation. Endvidere er det altafgørende, at disse dokumenter bliver udarbejdet forsvarligt og lever op til kravene – et område der kræver en advokat
med speciale i
skilsmissepapirerne.

skilsmisse og økonomi

Skilsmisse og
økonomi

Hvis du skal skilles, har det konsekvenser for mange aspekter af din økonomi. Hvad skal der ske med jeres fælles bolig? Hvordan skal jeres indbo fordeles? Og hvem skal have jeres pensioner og forsikringer efter en skilsmisse? Det er yderst vigtigt at begge parter forstår den nye økonomiske situation ved skilsmissen. Ligeledes kan der være brug for juridisk rådgivning fra en skilsmisseadvokat, for at økonomien deles op på forsvarlig og fair vis.

Vi yder juridisk rådgivning inden for stort set alle områder.

 • Boligkøb

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Skilssmisse

 • Forældremyndighed

 • Børnesager

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Opholdstilladelse

 • Uklarheder med håndværkere

 • Generel juridisk hjælp

 • Strafferet

 • Dødsbo

 • Børnesager

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Skilssmisse

 • Boligkøb

 • Personskade og erstatning

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Virksomhedsrådgivning

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Uklarheder med håndværkere

 • Kontrakter

 • Generel juridisk hjælp

 • Virksomhedsrådgivning

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Personskade og erstatning

 • Dødsbo

Vi er advokater og beskikket af Justitsministeriet

Tal med advokat nu er et advokatkontor der består af advokater med mange års erfaring fra store såvel som mindre advokatkontorer.

 • Vi hjælper med al juridisk rådgivning
 • Vi er et team bestående af 8 advokater, jurister og specialister
 • Vi er et 100% danskejet advokatkontor

Er du i tvivl om noget? Læs her vores svar på de mest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad kan man spørge om?

  Vores advokater og specialister rådgiver indenfor alle områder: skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, boligkøb, leje af bolig, tvister med lejer/udlejer, testamente og arv, dødsbo, erstatning og personskader, opholdstilladelse, familiesammenføring, børnesager, uklarheder med håndværkere, gældsrådgivning, straffesager mm.

 • Hvor lang tid afsættes der til samtalen?

  Så lang tid som nødvendigt for at besvare spørgsmålene. Dog typisk 15-20 min.

 • Er der noget jeg kan forberede inden i ringer?

  Skriv dit spørgsmål så præcist som muligt og vedhæft gerne evt. relevante bilag.

 • Kan advokaten hjælpe mig videre med min sag?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvem ringer til mig?

  En advokat som er faglig specialist inden for det område, som du søger rådgivning indenfor.

 • Kan man bestille opfølgende opkald?

  Ja, du kan booke så mange opkald du vil.

 • Kan man ringe tilbage til advokaten efterfølgende?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvordan kan jeg kontakte jer, hvis jeg er i tvivl om noget?

  Skriv gerne en mail til os på kontakt@talmedadvokat.nu

Skilsmisse – en guide til, hvad du bør vide

En skilsmisse er en hård og indgribende beslutning, der medfører en pludselig omvæltning af tilværelsen. Når du og din ægtefælle vælger at gå fra hinanden, medfører det en række udfordringer og konsekvenser – først og fremmest af følelsesmæssig karakter, men også af juridisk og praktisk karakter. Der melder sig typisk en lang række tvivlsspørgsmål, som i den svære tid kan være vanskelige at forholde sig til og overskue, og som i værste tilfælde kan besværliggøre skilsmisseprocessen og skabe stridigheder mellem dig og din ægtefælle.

I skal for eksempel beslutte jer for, om én af jer bliver boende i huset, og hvem der i så fald skal flytte? Hvordan I deler jeres fælles bo og økonomi optimalt og retfærdigt, og hvem der kan lave en bodelingsaftale? Hvor jeres fælles børn skal bo, og hvordan I bedst muligt beskytter børnene igennem skilsmissen? Finde ud af, om I eventuelt skal indgå aftale om bopæl, samvær, bodeling og børnebidrag. Alle sammen spørgsmål, der er afgørende at få besvaret, og som ofte er svære at få afklaret.

Men hvad skal og bør du vide, når du står over for beslutningen om en skilsmisse? I dette indlæg giver vi dig en række gode råd og overvejelser, som du med fordel kan have in mente i din skilsmisseproces.

Hos Talmedadvokat.nu står vores specialiserede skilsmisseadvokater altid klar til at afklare alle dine tvivlsspørgsmål og hjælpe dig og din partner sikkert og effektivt igennem skilsmisseprocessen. Du kan nemt og hurtigt booke et personligt rådgivningsmøde med advokat ved skilsmisse, hvor skilsmisseadvokaten nøje gennemgår din skilsmissesag og får styr på alle de praktiske, økonomiske og juridiske forhold – på dine præmisser og efter dine behov.

derfor-bør-man-få-juridisk-rådgivning-af-en-advokat

Den hurtigste og direkte vej til skilsmisse?

Lidt firkantet sagt er der grundlæggende to forhold, som afgør, hvor hurtigt du og din ægtefælle kan blive skilt:

 • Er I enige om skilsmisse?
 • Har I fællesbørn under 18 år?

Hvis I er enige om skilsmisse, kan I blive skilt straks – med hurtigere behandlingstid. Det gælder også selvom I har fællesbørn under 18 år. Den tidligere refleksionsperiode er blevet afskaffet.

Det er for de fleste et ønske at få afviklet skilsmisseprocessen så hurtigt, nemt og effektivt som overhovedet muligt, og her kan en dygtig skilsmisseadvokat være med til at lette og strømline processen.

Hvor skal vi sove i nat? Et spørgsmål om retten til helårsboligen

Hvor skal vi sove i nat? Det spørgsmål er ikke lige sådan til at besvare i mange skilsmissesituationer. At få løst boligudfordringen er en vigtig del af skilsmisseprocessen mellem dig og din ægtefælle. For det første fordi det gælder om at få sikret jeres eventuelle fællesbørn en fast bopæl, der kan skabe trygge rammer, og som kan garantere, at de ikke skal flytte midt i en tid, som i forvejen ofte er usikker og ustabil under en skilsmisse. Men for det andet også for, at du og din ægtefælle får skabt klarhed i det tilfælde, at I er uenige om, hvem der fortsat skal have ret til boligen eller lejligheden.

Hvor skal vi sove i nat? Det spørgsmål er ikke lige sådan til at besvare i mange skilsmissesituationer. At få løst boligudfordringen er en vigtig del af skilsmisseprocessen mellem dig og din ægtefælle. For det første fordi det gælder om at få sikret jeres eventuelle fællesbørn en fast bopæl, der kan skabe trygge rammer, og som kan garantere, at de ikke skal flytte midt i en tid, som i forvejen ofte er usikker og ustabil under en skilsmisse. Men for det andet også for, at du og din ægtefælle får skabt klarhed i det tilfælde, at I er uenige om, hvem der fortsat skal have ret til boligen eller lejligheden.

Ovenstående spørgsmål kan for mange synes at være en gordisk knude, der virker nærmest umulig at udrede. Heldigvis forholder det sig sådan, at der findes specifikke regler herom, der kan klarlægge og bestemme, hvem der reelt har ret til familiens helårsbolig og dermed kan blive boende – uanset om det måtte være en ejer- eller lejebolig, og uanset om det er med eller uden hjemmeboende børnene.

For at få den fornødne indsigt i og viden om disse regler kræver det i første omgang, at du inddrager en professionel skilsmisseadvokat, som kan hjælpe dig med at navigere fornuftigt i din skilsmissesag, og som kan guide dig og din ægtefælle frem til den rette løsning for jer.

Netop denne løsning kan vi hos Talmedadvokat.nu være behjælpelige med at facilitere i form af personlig rådgivning og sparring. Vores specialiserede skilsmisseadvokater kan guide dig sikkert igennem processen fra A til Z, og vi tilbyder dig et skræddersyet rådgivningsmøde om skilsmisse, der kan sikre, at du kommer godt fra start.

Bodeling og boopgørelse – retmæssig fordeling af ”dit og mit”

I dansk lovgivning er udgangspunktet, at ægtefæller deler deres formue og gæld ligeligt, når de vælger at blive skilt. Men er også række undtagelser, der bekræfter reglen.

I dansk lovgivning er udgangspunktet, at ægtefæller deler deres formue og gæld ligeligt, når de vælger at blive skilt. Men er også række undtagelser, der bekræfter reglen.

Disse undtagelser kan være aftalt i en ægtepagt eller være indskrevet direkte i lovgivningen på feltet. Et godt eksempel er ”særeje”, der dækker over en aktiv måde at undvige dette ligedelingsprincip. Særeje kan også opstå i forbindelse med arv eller som gave fra en tredjepart. Foruden aftale om særeje for den ene eller begge parter i ægteskabet er der i lovgivningen nævnt en række eksempler på aktiver og passiver (det vil sige fælles værdier og eventuel gæld), der ikke skal regnes med. Blandt disse kan eksempelvis nævnes:

 • Personlige erstatninger (godtgørelser og forsikringsudbetalinger, der skyldes erhvervsevnetab).
 • Rimelige pensionsrettigheder (eller ingen pensionsrettigheder ved kortere ægteskab).
 • Personlige genstande, der udelukkende tjener til en ægtefælles personlige brug (såsom smykker).

Hvis din personlige erstatning er indgået i jeres fælles forbrug, kan du ikke senere gøre krav på, at din erstatning skal holdes uden for bodelingen. Personlige genstande, der udelukkende tjener til en ægtefælles personlige brug (såsom smykker eller lignende værdigenstande) kan også kun holdes uden for bodeling, såfremt værdien ikke står i misforhold til jeres økonomiske forhold.

For at kunne dele jeres bo korrekt kræver det en ”boopgørelse”. Det vil sige en beskrivelse af, hvilke aktiver og passiver der går under jeres fælleseje, og hvem der ejer hvad hver især. I denne boopgørelse vil man klarlægge, hvilken formue og gæld der skal deles mellem dig og din ægtefælle. På enkelte punkter kan man med fordel forståelsesmæssigt sammenligne en sådan opgørelse med en virksomheds samlede regnskab, hvor man netop også kortlægger henholdsvis aktiver og passiver i en balance.

Denne boopgørelse suppleres af bodeling, der sammensættes i en bodelingsaftale eller bodelingsoverenskomst. Det er nemlig en formaliseret måde, hvorpå I bliver enige om, hvem der udtager hvilke aktiver, det vil sige, hvem der kan få tildelt hvad, samt hvordan formue og gæld skal deles mellem jer. Det kan eksempelvis være, at du skal have bilen, sommerhuset og jeres malerier, mens din ægtefælle får tildelt ejerlejligheden og ferieopsparingen.

Hos Talmedadvokat.nu har du mulighed for at bestille en samtale hvor du får gennemgået din skilsmissesag med fagligt kompetente og erfarne øjne. På den måde er du garanteret, at der fra starten er styr på dine rettigheder i forhold til eksempelvis bodeling og boopgørelse.

Skilsmisse med hensyntagen til dig – og dine børns behov

En skilsmisse indbefatter ikke altid udelukkende hensyntagen til de to ægtefæller. Hvis familien også omfatter børn, skal der tages stilling til det enkelte barns behov, ønsker og tarv. Eftersom du og din ægtefælle i rollen som mor og far ikke længere skal være gift og leve sammen under samme tag, er der således en række væsentlige spørgsmål, som I hver især og i fællesskab bør have afklaret. Disse spørgsmål inkluderer eksempelvis, hvor barnet skal bo, om I ønsker at fortsætte jeres fælles forældremyndighed og mange andre lignende spørgsmål.

At få identificeret og afklaret de mange nødvendige spørgsmål i relation til jeres fællesbørn – herunder særligt dine rettigheder – er nemmere sagt end gjort. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke reelle muligheder du som den ene forælder har, og hvad der er fornuftigt og fordelagtigt at gøre. Netop derfor bør du konsultere en erfaren advokat med speciale i skilsmisse, der både kan hjælpe jer med at finde løsninger og nå til indbyrdes enighed samt hjælpe jer med at indbringe og føre sagen for Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen eller Statsamtet), såfremt det ikke lykkes at få enderne til at nå sammen i første omgang.

Uanset hvor uenige man som forældre kan blive om bodeling og andre elementer i sin skilsmisse, er det vigtigt at træffe beslutninger, så jeres barn/børn bliver tilgodeset mest muligt, og så de ikke bliver forsømt, men derimod føler sig set og hørt igennem hele processen.

Hos Talmedadvokat.nu er vi specialister og har mange års erfaring med skilsmisse, bodeling og børn. Vores advokater hjælper dig med at sikre den mest gnidningsfrie proces – til glæde for både dig og din ægtefælle samt jeres eventuelle fællesbørn. Når du vælger Talmedadvokat.nu, får du en specialiseret og erfaren skilsmisseadvokat, som giver dig det overblik, du har brug for, til at træffe de bedste beslutninger i dit tempo. Det giver dig den ro og tryghed, som du har brug for under skilsmissen.

sådan-opnår-man-gratis-advokathjælp

Skilsmissesæreje – få styr på dine retmæssige aktiver

Inden for dansk lovgivning eksisterer en lang række forskellige former for særeje, som kan være nyttige at kende til i forbindelse med en skilsmisse. Det drejer sig blandt andet om fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje. Langt størstedelen af de legale særejeformer vedrører på den ene eller anden måde særeje ved skilsmisse. Har du og din ægtefælle aftalt bestemte aktiver, som I hver især har som særeje, skal disse aktiver ikke medregnes i delingsformuen på skiftet. Du kan altså som udgangspunkt få lov til at beholde de aktiver, der er tilskrevet dig som særeje, og det samme gælder selvfølgelig for din ægtefælle.

Skulle du komme i den situation, at dit eller din ægtefælles særeje er blevet solgt eller byttet til et andet aktiv, vil det pågældende aktiv stadig skulle tolkes som særeje – af samme værdi. For ikke at skabe alt for meget forvirring, tager vi lige et par hurtige og konkrete eksempler:

Hvis du og din ægtefælle aftaler, at din bil skal være særeje, og vælger du efterfølgende at sælge bilen for i stedet at bruge pengene fra salget på en båd, vil den nyerhvervede båd nu også være dit særeje. Altså en erstatning af et aktiv med et andet aktiv – uden at (penge)værdien ændrer sig.

Vælger du derimod at købe den nye båd for både dine særejemidler fra bilsalget og jeres fælles delingsformue – for eksempel en fælles opsparing – vil båden blive et såkaldt ”brøkdelssæreje”.

Denne ordning følger af det såkaldte ”surrogationsprincip”, som kort fortalt beskriver, at dét, der træder i stedet for særejet, også pr. definition er særeje.

Som du måske fornemmer, er ovenstående regler for særeje i forbindelse med skilsmisse ikke helt lige til, og det kan forekomme vanskeligt at finde ud af, hvad der er op og ned – eller rettere hvad dig og din ægtefælle har ret til at få tildelt og kan beholde ved jeres skifte.

Derfor står vores specialiserede skilsmisseadvokater klar til at yde jer den bedste personlige rådgivning i forhold til netop Jeres særejesituation.

Regulerings- og misbrugskrav ved bodeling – din økonomiske sikkerhed

Det sker sommetider i et ægteskab, at midler, der tilhører hver enkelt ægtefælle, og som dermed ikke skal deles (de såkaldte ”særejemidler”) bliver sammenblandet med midler, der skal deles ved skilsmisse (såkaldt delingsformue). Dette kan skabe visse komplikationer, besværligheder og forvirring om ejerskabsforholdene imellem dig og din ægtefælle. En usikkerhed, der ofte opstår i situationer, hvor de to ægtefæller har fællesøkonomi og særejermidler.

I tilfælde som disse indeholder dansk lovgivning en række regler for, hvordan de retmæssige fordelingsspørgsmål skal udredes.

Dette betyder eksempelvis, at hvis din ægtefælle har boligen som særeje, men bruger jeres delingsformuemidler (det vil sige jeres fællesmidler) på at renovere den omtalte bolig, har du ved skilsmissen ret til at rejse krav om at få de penge, der er taget fra delingsformuen og gjort til din ægtefælles særeje, tilbage som en del af delingsformuen. Altså tilbagebetaling af (mis)brugte midler, som lander retmæssigt i den pose af penge, som skal deles mellem jer begge ved skilsmissen. Netop denne ordning kaldes i jurasprog for et ”reguleringskrav”, som begge parter i ægteskabet har lov til at rejse under de rette omstændigheder.

Ligeså findes der et såkaldt ”misbrugskrav”. Dette indtræder, hvis din ægtefælle har misbrugt eller rådet over sin formue på en uforsvarlig måde, som følgelig har formindsket den samlede delingsformue, som I skulle dele mellem jer ved skilsmissen. Også her kan du – som ikke har misbrugt formuen – kræve at blive ”kompenseret” økonomisk, så der skabes balance som om, misbruget aldrig var foregået.

Kort sagt: To krav, der er indskrevet i lovgivningen for at sikre, at både du og din ægtefælle bliver stillet så retfærdigt som overhovedet muligt ved et skifte.

Disse regler samt dine muligheder for at rejse regulerings- eller misbrugskrav ved skifte kan være komplekse og svære at gennemskue, hvis ikke du lige er juridisk kyndig og inde i fagstoffet. Derfor giver det rigtig god mening at rådføre sig med en professionel skilsmisseadvokat, som kan hjælpe jer med at komme bedst – det vil sige mest retfærdigt – gennem skiftet ved jeres skilsmisse.

En sådan professionel rådgivning får du hos Talmedadvokat.nu. Med udgangspunkt i en samtale kan vores erfarne skilsmisseadvokater klarlægge alle de juridiske, praktiske og økonomiske omstændigheder for netop din skilsmissesag – herunder ejerskabsforhold og dine rettigheder i forhold til eventuelle regulerings- og misbrugskrav.

Amaar Bajwa

Retssager & Strafferet - Skilsmisse & Familieret - Erhvervslejeret

Amaar Bajwa er en dedikeret advokat, der specialiserer sig i at håndtere komplekse juridiske aspekter af skilsmisser og sikrer, at klienternes interesser bliver prioriteret. Han er også en del af advokathuset Brøndgraversen Advokater, hvor han bruger sin omfattende viden og erfaring til at levere kvalificeret rådgivning og repræsentation til klienter.