Brug for hjælp til ansættelsesret fra en advokat i dag?

Tal med en advokat og få juridisk rådgivning inden for alle områder. Engangspris på kun 399,-

                   

Få afklaret din sag uden ventetid, og undgå dyre advokat regninger

Talmedadvokat.nu er et alternativ til den traditionelle måde, hvorpå man kan få ydet juridisk rådgivning. Modsat andre advokathuse, har vi sat prisen på forhånd til et fast beløb. Derfor vil man som klient aldrig blive overrasket over honoraret, og man betaler i stedet en engangspris på 399 kr.

Dernæst har vi sat os for at skabe en løsning, hvor man som klient aldrig oplever ventetid. Det gøres ved, at man booker en tid på forhånd, og der automatisk vil blive reserveret en tid i en af vores advokaters kalender. Har man akut brug for juridisk rådgivning, er det altså blot at vælge det tidspunkt, der passer en selv.

Ingen ventetid

Ingen ventetid

Book en tid og bliv ringet op uden ventetid.

Fuld tilfredshed

Fuld tilfredshed

Du modtager rådgivning til du er tilfreds.

Engangspris

Engangspris

Du betaler en engangspris på 399 for rådgivningen.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle områder.

Ansættelsesret kompleks lovgivning

Forståelse for
lovgivningen

Ansættelsesretten er et komplekst område med mange forskellige love og regler, som kan være svære at forstå og navigere i. En advokat med erfaring inden for ansættelsesret vil have en dybdegående viden om disse love og regler og kan hjælpe dig med at forstå, hvordan de påvirker dig som ansat eller
arbejdsgiver.

beskyttelse af rettigheder

Beskyttelse af
rettigheder

Ansættelsesretten er designet til at beskytte både ansatte og arbejdsgivere, men det kan være svært at vide, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan beskytte dem. En advokat kan hjælpe dig med at identificere dine rettigheder og sikre, at de bliver respekteret.

håndtering af konflikter

Håndtering af
konflikter

Hvis der opstår konflikter mellem dig og din arbejdsgiver eller ansatte, kan en advokat hjælpe dig med at finde en løsning på problemet. En advokat kan repræsentere dig i en retssag eller forhandling og sikre, at dine
interesser bliver beskyttet.

Ansættelsesforhold

Ansættelses
forhold

En advokat kan også hjælpe dig med at rådgive dig om de forskellige aspekter af ansættelsesforholdet. Dette kan omfatte alt fra ansættelseskontrakter til forhandlinger om løn og arbejdstider. En advokat kan sikre, at du får den bedst mulige aftale og beskytte dine interesser
som ansat eller arbejdsgiver.

Vi yder juridisk rådgivning inden for stort set alle områder.

 • Boligkøb

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Skilssmisse

 • Forældremyndighed

 • Børnesager

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Opholdstilladelse

 • Uklarheder med håndværkere

 • Generel juridisk hjælp

 • Strafferet

 • Dødsbo

 • Børnesager

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Skilssmisse

 • Boligkøb

 • Personskade og erstatning

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Virksomhedsrådgivning

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Uklarheder med håndværkere

 • Kontrakter

 • Generel juridisk hjælp

 • Virksomhedsrådgivning

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Personskade og erstatning

 • Dødsbo

Vi er advokater og beskikket af Justitsministeriet

Tal med advokat nu er et advokatkontor der består af advokater med mange års erfaring fra store såvel som mindre advokatkontorer.

 • Vi hjælper med al juridisk rådgivning
 • Vi er et team bestående af 8 advokater, jurister og specialister
 • Vi er et 100% danskejet advokatkontor

Er du i tvivl om noget? Læs her vores svar på de mest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad kan man spørge om?

  Vores advokater og specialister rådgiver indenfor alle områder: skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, boligkøb, leje af bolig, tvister med lejer/udlejer, testamente og arv, dødsbo, erstatning og personskader, opholdstilladelse, familiesammenføring, børnesager, uklarheder med håndværkere, gældsrådgivning, straffesager mm.

 • Hvor lang tid afsættes der til samtalen?

  Så lang tid som nødvendigt for at besvare spørgsmålene. Dog typisk 15-20 min.

 • Er der noget jeg kan forberede inden i ringer?

  Skriv dit spørgsmål så præcist som muligt og vedhæft gerne evt. relevante bilag.

 • Kan advokaten hjælpe mig videre med min sag?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvem ringer til mig?

  En advokat som er faglig specialist inden for det område, som du søger rådgivning indenfor.

 • Kan man bestille opfølgende opkald?

  Ja, du kan booke så mange opkald du vil.

 • Kan man ringe tilbage til advokaten efterfølgende?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvordan kan jeg kontakte jer, hvis jeg er i tvivl om noget?

  Skriv gerne en mail til os på kontakt@talmedadvokat.nu

Om ansættelsesretlige problemstillinger

Ansættelsesretlige problemstillinger kan være komplekse og have store konsekvenser for både arbejdsgivere og medarbejdere i Danmark. Herunder vil jeg beskrive nogle af de mest almindelige problemstillinger inden for ansættelsesretten i Danmark og give en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan de påvirker arbejdspladser og medarbejdere.

Diskrimination

Diskrimination er et område, hvor der ofte opstår ansættelsesretlige problemstillinger. I Danmark er det ulovligt at diskriminere ansøgere og medarbejdere på grund af køn, alder, etnisk oprindelse, religion, handicap, seksuel orientering eller andre personlige forhold. Diskrimination kan fx ske ved at afvise en ansøger på grund af deres køn eller etnicitet eller ved at give en medarbejder en dårligere løn eller dårligere arbejdsvilkår på grund af deres alder eller handicap.

Det kan være svært at bevise, om en arbejdsgiver har diskrimineret en ansøger eller medarbejder, og derfor kan det være nødvendigt at indsamle beviser, fx vidneudsagn eller dokumentation fra arbejdsgiverens side. Hvis en medarbejder mener, at de er blevet diskrimineret, kan de klage til Ligebehandlingsnævnet eller bringe sagen for domstolene. En arbejdsgiver, der diskriminerer en ansøger eller medarbejder, kan risikere at skulle betale erstatning og godtgørelse.

Arbejdstid

Arbejdstid er et andet område, hvor ansættelsesretlige problemstillinger kan opstå. I Danmark er der fastsat regler for, hvor mange timer en medarbejder må arbejde i løbet af en uge, og hvor mange pauser de skal have. En arbejdsgiver skal overholde disse regler, ellers risikerer de at skulle betale erstatning og godtgørelse. Hvis en medarbejder er ansat på natarbejde, skal arbejdsgiveren sørge for, at medarbejderen ikke udsættes for sundhedsskadelig belastning. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at medarbejdere har ret til at have fri på helligdage og søn- og lørdage.

Arbejdstiden kan også være en kilde til konflikter mellem arbejdsgivere og medarbejdere. En arbejdsgiver kan fx ønske at ændre en medarbejders arbejdstid, mens medarbejderen måske ikke ønsker at ændre deres planlagte arbejdstid. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at drøfte situationen med medarbejderen og eventuelt indgå en aftale om ændring af arbejdstiden.

Opsigelse

En arbejdsgiver kan opsige en medarbejder af forskellige årsager, fx nedskæringer, dårlig arbejdsindsats eller misligholdelse af kontraktvilkår. En opsigelse skal dog altid være sagligt begrundet, og arbejdsgiveren skal følge de regler, der er fastsat i ansættelseskontrakten og i lovgivningen.

Hvis en medarbejder mener, at de er blevet uretmæssigt opsagt, kan de klage til fagforeningen eller bringe sagen for domstolene. Hvis opsigelsen viser sig at være uretmæssig, kan medarbejderen have ret til erstatning eller genansættelse.

Opsigelse kan være en kilde til konflikter mellem arbejdsgivere og medarbejdere, og det er vigtigt, at arbejdsgivere overholder reglerne og sikrer, at medarbejderne behandles fair og respektfuldt under hele processen.

Konklusion

Ansættelsesretlige problemstillinger kan have alvorlige konsekvenser for både arbejdsgivere og medarbejdere i Danmark. Det er vigtigt at være opmærksom på de regler og bestemmelser, der er fastsat i ansættelseskontrakterne og lovgivningen for at undgå konflikter og retssager.

Som arbejdsgiver er det vigtigt at behandle medarbejderne fair og respektfuldt og følge reglerne for diskrimination, arbejdstid og opsigelse. Det kan også være en god idé at have et samarbejde med fagforeninger eller ansætte en HR-konsulent for at sikre, at alle ansættelsesretlige problemstillinger håndteres korrekt.

Som medarbejder er det vigtigt at kende sine rettigheder og pligter og at være opmærksom på, hvis der sker overtrædelser af ansættelseskontrakten eller lovgivningen. Hvis man mener, at man er blevet uretmæssigt behandlet, bør man kontakte sin fagforening eller søge juridisk rådgivning.

Ansættelsesretlige problemstillinger kan være komplekse og kræver en grundig viden om lovgivningen og ansættelseskontrakterne. Ved at følge reglerne og håndtere problemstillingerne korrekt kan man undgå konflikter og sikre en fair og respektfuld arbejdsplads for alle medarbejdere.

Victoria Lindtner

Lejeret - Ansættelsesret - Håndværkertvist

Victoria Lindtner er en af vores eksperter, der yder rådgivning i ansættelsesret. Hun er ekspert i at løse ansættelsesretlige tvists, der også kan stamme fra andre andre juridiske discipliner som konkurser, selskabsret, virksomhedsoverdragelse og rekonstruktioner. Derudover er hun tidligere sekretariatschef.