Brug for hjælp til lejeloven fra en advokat i dag?

Tal med en advokat og få juridisk rådgivning inden for alle områder. Engangspris på kun 399,-

                   

Få afklaret din sag uden ventetid, og undgå dyre advokat regninger

Talmedadvokat.nu er et alternativ til den traditionelle måde, hvorpå man kan få ydet juridisk rådgivning. Modsat andre advokathuse, har vi sat prisen på forhånd til et fast beløb. Derfor vil man som klient aldrig blive overrasket over honoraret, og man betaler i stedet en engangspris på 399 kr.

Dernæst har vi sat os for at skabe en løsning, hvor man som klient aldrig oplever ventetid. Det gøres ved, at man booker en tid på forhånd, og der automatisk vil blive reserveret en tid i en af vores advokaters kalender. Har man akut brug for juridisk rådgivning, er det altså blot at vælge det tidspunkt, der passer en selv.

Ingen ventetid

Ingen ventetid

Book en tid og bliv ringet op uden ventetid.

Fuld tilfredshed

Fuld tilfredshed

Du modtager rådgivning til du er tilfreds.

Engangspris

Engangspris

Du betaler en engangspris på 399 for rådgivningen.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle områder.

Lejelovens komplekse love og regler

Komplekse love
og regler

Lejeloven er et komplekst område med mange forskellige regler og bestemmelser, som kan være svære at forstå og navigere i. En advokat med erfaring inden for lejeret vil have en dybdegående viden om disse love og regler og kan hjælpe dig med at forstå, hvordan de påvirker
dig som lejer eller udlejer.

beskyttelse af rettigheder

Beskyttelse af
dine rettigheder

Lejeloven er designet til at beskytte både lejere og udlejere, men det kan være svært at vide, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan beskytte dem. En advokat kan hjælpe dig med at identificere dine rettigheder og sikre, at de bliver
respekteret.

forhandling af lejekontrakt

Forhandling af
lejekontrakter

Lejekontrakter kan være komplekse og indeholde mange forskellige klausuler og betingelser. En advokat kan hjælpe dig med at forhandle din lejekontrakt og sikre, at den er rimelig og beskytter dine rettigheder.

håndtering af konflikter

Håndtering af
konflikter

Hvis der opstår konflikter mellem dig og din udlejer eller lejer, kan en advokat hjælpe dig med at finde en løsning på problemet. En advokat kan repræsentere dig i en retssag eller forhandling og sikre, at dine interesser bliver beskyttet.

Vi yder juridisk rådgivning inden for stort set alle områder.

 • Boligkøb

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Skilssmisse

 • Forældremyndighed

 • Børnesager

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Opholdstilladelse

 • Uklarheder med håndværkere

 • Generel juridisk hjælp

 • Strafferet

 • Dødsbo

 • Børnesager

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Skilssmisse

 • Boligkøb

 • Personskade og erstatning

 • Testamente og arv

 • Leje af bolig

 • Virksomhedsrådgivning

 • Familiesammenføring

 • Gældsrådgivning

 • Uklarheder med håndværkere

 • Kontrakter

 • Generel juridisk hjælp

 • Virksomhedsrådgivning

 • Tvister med lejer/udlejer

 • Personskade og erstatning

 • Dødsbo

Vi er advokater og beskikket af Justitsministeriet

Tal med advokat nu er et advokatkontor der består af advokater med mange års erfaring fra store såvel som mindre advokatkontorer.

 • Vi hjælper med al juridisk rådgivning
 • Vi er et team bestående af 8 advokater, jurister og specialister
 • Vi er et 100% danskejet advokatkontor

Er du i tvivl om noget? Læs her vores svar på de mest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad kan man spørge om?

  Vores advokater og specialister rådgiver indenfor alle områder: skilsmisse, forældremyndighed, fast ejendom, boligkøb, leje af bolig, tvister med lejer/udlejer, testamente og arv, dødsbo, erstatning og personskader, opholdstilladelse, familiesammenføring, børnesager, uklarheder med håndværkere, gældsrådgivning, straffesager mm.

 • Hvor lang tid afsættes der til samtalen?

  Så lang tid som nødvendigt for at besvare spørgsmålene. Dog typisk 15-20 min.

 • Er der noget jeg kan forberede inden i ringer?

  Skriv dit spørgsmål så præcist som muligt og vedhæft gerne evt. relevante bilag.

 • Kan advokaten hjælpe mig videre med min sag?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvem ringer til mig?

  En advokat som er faglig specialist inden for det område, som du søger rådgivning indenfor.

 • Kan man bestille opfølgende opkald?

  Ja, du kan booke så mange opkald du vil.

 • Kan man ringe tilbage til advokaten efterfølgende?

  Ja, det kan aftales nærmere.

 • Hvordan kan jeg kontakte jer, hvis jeg er i tvivl om noget?

  Skriv gerne en mail til os på kontakt@talmedadvokat.nu

Værd at vide om Lejelovens almindelige regler

Når du ønsker at leje en bolig, bør du være bekendt med lejelovens almindelige regler. Du bør som minimum være opmærksom på Lejelovens almindelige regler omkring:

 • Lejekontrakten
 • Indflytning
 • Mangler ved lejemålet
 • Opsigelse og ophævelse af lejemålet
 • Fraflytning
 • Din husleje

Hvis du ønsker at fremleje din lejebolig, så giver Lejeloven også mulighed for dette, men ikke overraskende er der et særskilt regelsæt for dette! I det følgende ser vi nærmere på Lejelovens almindelige regler.

 • Lejekontrakten er den skriftlige aftale for lejemålet mellem dig og din udlejer. Kontrakten beskriver de forpligtelser og rettigheder i lejeforholdet, som du og din udlejer hver især har. I lejekontrakten fastsættes forhold som størrelsen på dit depositum og din husleje, hvor længe lejeforholdet løber samt hvilke ting i lejemålet, du har brugsret til.Lejekontrakten kan i henhold til Lejelovens almindelige regler skrives mellem dig og din udlejer, hvis I ønsker det. At indgå en lejekontrakt er ikke en nødvendighed. Lejeforholdet vil nemlig altid være underlagt vilkårene i Lejeloven, med mindre du og din udlejer har aftalt særlige vilkår.Et af lejekontraktens vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på som lejer, er afsnit 11 om særlige vilkår. Det er nemlig i dette afsnit, at din udlejer kan gøre undtagelser og indskrive tilføjelser, som pålægger dig ekstra forpligtelser.Lejekontrakten kan i henhold til Lejelovens almindelige regler skrives mellem dig og din udlejer, hvis I ønsker det. At indgå en lejekontrakt er ikke en nødvendighed. Lejeforholdet vil nemlig altid være underlagt vilkårene i Lejeloven, med mindre du og din udlejer har aftalt særlige vilkår.
 • Ved indflytning gælder, at du som lejer indkaldes til et indflytningssyn. Ifølge Lejelovens almindelige regler har du dog ikke pligt til at deltage. Senest to uger efter indflytningssynet skal du have en fysisk kopi fremsendt af synsrapporten. Du skal kvittere skriftligt overfor din udlejer, at du har modtaget rapporten.
 • Mangler ved lejemålet skal du afrapportere og dokumentere overfor din udlejer senest 2 uger efter, at du har overtaget lejemålet. Hvis ikke du gør dette, kan du risikere at skulle hæfte for disse mangler, når du fraflytter.
 • Opsigelse af lejemålet kan ske fra lejer med 3 måneders varsel. Hvis lejemålet er et værelse i udlejerens privatbolig, så skal varslet kun være på 1 måned. I kontrakten kan du og din udlejer selv aftale en passende frist for varslet. Det kan også aftales, at lejeaftalen skal være tidsbegrænset. I praksis betyder dette, at lejeaftalen ikke kan opsiges i den periode, som oprindeligt er aftalt. Din udlejers muligheder for at opsige lejekontrakten er typisk mere begrænsede, og en række særlige betingelser skal være opfyldt. Under normale forudsætninger skal din udlejer opsige dit lejemål med et helt års varsel.
 • Ophævelse af lejeaftalen kan efter lejelovens almindelige regler ske, hvis enten du eller din udlejer har misligholdt lejeaftalen. En typisk grund til at udlejer vælger at ophæve lejemålet er, hvis du som lejer ikke har betalt din husleje. Forholdene omkring ophævelse af lejeaftalen er der naturligvis også særskilte og detaljerede regler for!
 • Ved fraflytning fra dit lejemål skal du sørge for, at du efterlader lejligheden i samme stand, som da du overtog den. I praksis betyder det, at du ikke skal nyistandsætte lejemålet, når du flytter fra det. Dette gælder uanset lejemålets stand, da du overtog det. Din udlejer kan kun kræve, at lejemålet bliver sat i stand, hvis du afleverer lejemålet i en ringere stand, end det måtte forventes. Som lejer kan du derfor heller ikke regne med, at dit lejemål er nyistandsat eller nymalet, når du overtager det.

Et andet helt centralt punkt indenfor Lejelovens almindelige regler er størrelsen på huslejen, og hvordan den fastsættes.

Lejeloven og din husleje

Lejelovens regler for husleje og særlige forhold omkring fastsættelse af huslejen er vigtigt at få afklaret, så du ikke betaler for meget. Her er det værd at huske på, at selv, hvis du har betalt for meget i husleje, så er der hjælp at finde! Hos Talmedadvokat.nu er vi nemlig eksperter i at hjælpe dig med at få din overbetalte leje igen. Ifølge Lejelovens regler for husleje afhænger huslejen af, om dit lejemål ligger i en såkaldt reguleret eller ureguleret kommune. I regulerede kommuner gælder særlige regler for huslejens størrelse og reguleringen af huslejen. Disse forhold er nærmere beskrevet i Boligreguleringslovens kapitel II-V. I kommuner, som er uregulerede, er der ikke særskilte regler for størrelsen af huslejen. I disse områder skal fastsættelse af lejen ske efter ”det lejedes værdi”. På normalt dansk betyder det, at huslejen blandt andet fastsættes i forhold til, hvad lignende lejemål i området koster. Langt de fleste kommuner i Danmark er regulerede kommuner. I både regulerede og uregulerede kommuner afhænger huslejens størrelse af forskellige faktorer som:

 • Ejendommens beliggenhed
 • Lejemålets størrelse og kvalitet
 • Antal af lejemål i ejendommen
 • Om der er erhvervslejemål i ejendommen
 • Hvilket udstyr og faciliteter lejemålet kommer med
 • Lejemålets vedligeholdelsestilstand

I nogle tilfælde kan der aftales fri lejefastsættelse af lejemålet efter lejelovens §53. Dette gælder eksempelvis for beboelseslejligheder i ejendomme, som først er taget i brug efter 31. december 1991. I dette tilfælde kan din husleje kun nedsættes, hvis den er urimelig høj og ikke følger §36 i Aftaleloven. Hvis du har en mistanke om, at du har betalt for meget i husleje, så bør du få det vurderet af fagfolk. Fordi lejereglerne er så komplekse, så anbefaler de fleste hjemmesider om lejeret, at du får hjælp af en jurist. I nogle tilfælde kan dette da også være en god ide. Hvis du har betalt for høj leje, så vil vi dog altid mene, at du er bedst tjent med at få hjælp af Talmedadvokat.nu!

Få din overbetalte husleje igen – Talmedadvokat.nu er eksperter i Lejeloven

Hvordan huslejen fastsættes på et rimeligt niveau er et komplekst spørgsmål. Mange lejere ender derfor med at betale for meget i husleje. Selv hvis du som lejer opdager, at du har betalt for meget, så kan Lejelovens kompleksitet afholde dig fra at klage. Sådan behøver det faktisk ikke at være. For hos Talmedadvokat.nu er vi nemlig eksperter i at hjælpe lejere som dig til at få din overbetalte husleje tilbage. Vi har en dyb kendskab til de forskellige paragraffer i Lejeloven og den gældende praksis på området. Da niveauet for din husleje er lovbestemt i Lejeloven, så har vi hos Talmedadvokat.nu en klar procedure og handlingsplan. Når Talmedadvokat.nu hjælper dig, så ser vi blandt andet efter, om din husleje falder ind under kategorien om omkostningsbestemt leje, leje efter det lejedes værdi (lejeværdi) eller om lejen er bestemt ud fra markedsleje. Lejen i de fleste lejelejligheder skal nemlig fastsættes ud fra reglerne om omkostningsbestemt leje, men ikke altid. Huslejen i omkostningsbestemt leje afhænger blandt andet af, hvor din lejebolig ligger, og hvornår ejendommen er bygget. Det er bestemt ikke nemt for de fleste lejere at gennemskue, om de har betalt for høj husleje! Heldigvis har vi check på dette hos Talmedadvokat.nu! Vi kender nemlig alt til Lejelovens paragraffer. Vi er også gode til det juridiske tovtrækkeri med din udlejers advokater om at få dine penge tilbage. For mange lejere kan bare tanken om at skulle tale med advokater i lejeret afholde dem fra at prøve at få deres penge igen.

Amaar Bajwa

Retssager & Strafferet - Skilsmisse & Familieret - Erhvervslejeret

Amaar Bajwa er en dedikeret advokat, der specialiserer sig i at håndtere komplekse juridiske aspekter af skilsmisser og sikrer, at klienternes interesser bliver prioriteret. Han er også en del af advokathuset Brøndgraversen Advokater, hvor han bruger sin omfattende viden og erfaring til at levere kvalificeret rådgivning og repræsentation til klienter.